Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for kunder, leverandører og samarbejdspartnere mv.Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Lyngby Boldklub A/S (samlet betegnet ” Lyngby Boldklub A/S”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for Lyngby Boldklub A/S virksomhed.
 1. Om Lyngby Boldklub A/S

Lyngby Boldklub er  er en dansk fodboldklub.I forbindelse med driften af Lyngby Boldklub’s virksomhed indsamler og behandler Lyngby Boldklub personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Lyngby Boldklub er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Lyngby Boldklub’s behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:Lyngby Boldklub A/SLundtoftevej 53a2800 Kongens Lyngbyadministration@lyngby-boldklub.dk
 1. Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde hos Lyngby Boldklub A/S, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.
 1. Hvad er personoplysninger

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.
 1. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Lyngby Boldklub’s virksomhed.De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, modtager af vores nyhedsbrev, deltager i vores konkurrencer, bruger af vores applikationer eller hjemmeside, leverandør eller samarbejdspartner.Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Lyngby Boldklub vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser over for dig.Lyngby Boldklub indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold hos Lyngby Boldklub A/S. Det samme er tilfældet når du bruger vores hjemmeside og applikationer, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev og når du deltager i konkurrencer mv.Lyngby Boldklub vil typisk indsamle følgende oplysninger:Oplysninger vedrørende vores kunderOplysninger, som du giver os, når du bliver kunde hos Lyngby Boldklub A/S, fx når du køber noget i webshoppen, herunder kontaktoplysninger (navn, adresse, land, e-mailadresse og telefonnummer), dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i dit kundeforhold hos Lyngby Boldklub A/S.Oplysninger vedrørende brugerprofilerOplysninger, som du giver os, når du opretter en bruger profil hos Lyngby Boldklub, herunder kontaktoplysninger (navn og e-mailadresse, telefonnummer er valgfrit).Ved brugen af Apps har Lyngby Boldklub desuden mulighed for at registrere oplysninger om din geolokation. Oplysninger om din geolokation bruges udelukkende til at verificere, at du befinder dig på Lyngby Boldklub A/S Stadion i de tilfælde, hvor du vælger at gøre brug af de funktioner i udviklede apps, der kræver, at du befinder dig på Lyngby Boldklub A/S Stadion.Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmesideOplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.Vi indhenter også information via cookies og andre tracking teknologier. Ved hjælp af disse teknologier kan vi indsamle informationer om din brug af vores hjemmeside herunder fx hvilke sider du besøger, hvilket indhold du kigger på, dine søgninger på siden, og den reklame du har set. For mere information omkring vores brug af cookies se vores Cookie Politik: https://lyngby-boldklub.dk/cookiepolitik/Vi kan endvidere supplere den information som vi indsamler med information fra andre kilder, det kan være offentlig tilgængelig information fra sociale media og andre almindelige tilgængelige kilder.Oplysninger vi indhenter og behandler når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer og i øvrigt modtager markedsføring fra osOplysninger, som du giver os, når du udfylder en formular eller registrerer dig online via hjemmesiden, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail¬adresse) og oplysninger, som du giver os fx omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation.Vi kan endvidere supplere den information som vi indsamler med information som vi har indhente fra vores hjemmeside eller fra andre kilder, det kan være offentlig tilgængelig information fra sociale media og andre almindelige tilgængelige kilder.Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnereOplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.
 1. Brug af dine personoplysninger

Lyngby Boldklub behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig.Lyngby Boldklub behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.Administration af kundeforhold – Oprettelse og administration af dit kundeforhold med Lyngby Boldklub som led i driften af Lyngby Boldklub’s virksomhed, herunder fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv.Administration af nyhedsbreve, konkurrencer og markedsføring i øvrigt – Oprettelse og administration af dig som abonnent, konkurrence deltager eller modtager af markedsføring fra Lyngby Boldklub A/S, herunder opretholdelse i vores kunderegistrer, udsendelse af nyhedsbrev og markedsføring, udtrækning i konkurrencer mv.Drift og vedligehold af vores hjemmesider og applikationer – Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider og i vores applikationer, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider og applikationer.Administration af leverandør- og samarbejdsforhold – Lyngby Boldklub behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som Lyngby Boldklub arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.Overholdelse af gældende love og regler – Overholdelse af love og regler, som Lyngby Boldklub er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som påhviler Lyngby Boldklub A/S herunder blandt andet Lyngby Boldklub’s indvejningsregister, produktionsstatistik og kvalitetskontrol.Lyngby Boldklub anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.Beskyttelse af Lyngby Boldklub’s og andres rettigheder – Det kan være tilfælde hvor en behandling herunder videregivelse er nødvendig for at beskytte, håndhæve eller forsvare Lyngby Boldklub’s eller tredjemands juridiske rettigheder herunder privatlivets fred, sikkerhed eller ejendom eller for at beskytte sikkerheden og privatlivet for vores brugere af hjemmesiden eller vores produkter og services.Lyngby Boldklubbestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede.
 1. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Lyngby Boldklub behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din aftale med Lyngby Boldklub(GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) hensynet til Lyngby Boldklub’s legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (GDPR art. 6, stk. 1, litra f), og/eller (4) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Lyngby Boldklub er pålagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c). Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).
 1. Deling af personoplysninger

Lyngby Boldklub videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed.Lyngby Boldklub kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.Lyngby Boldklub tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.Lyngby Boldklub videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.Dine personoplysninger kan overføres til lande både inden for og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), herunder særligt USA.Når vi overfører dine oplysninger til tredjelande har vi sikret at der er implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, og at overførslen af dine personoplysninger er i overensstemmelse med kravene og forpligtelserne i henhold til gældende databeskyttelseslove.Hvis du vil have mere at vide om foranstaltningerne, er du altid velkommen til at kontakte os.
 1. Dataintegritet og datasikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol af EU-tilskud, bogføring mv.Det er Lyngby Boldklub’s politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
 1. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende.Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Lyngby Boldklub er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.Vi giver dig også valg vedrørende vores brug og offentliggørelse af dine personoplysninger til markedsføringsformål. Du kan til hver en tid gøre indsigelser gældende mod, at vi bruger dine personoplysninger til at sende dig markedsføring.  Hvis du ikke længere vil modtage marketingrelaterede e-mails fra os, kan du fravælge sådanne henvendelser ved at følge instruktionerne i vores e-mails. Du kan også sende en anmodning til kundeservice@lyngby-boldklub.dkHvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på administration@lyngby-boldklub.dk . Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. I det omfang det er nødvendigt vil vi kontakte dig og bede dig om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne håndtere din anmodning korrekt.Hvis du har lyst til at læse mere om dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen kan du læse mere på datatilsynet.dk.Klage over Lyngby Boldklub’s behandling af dine personoplysninger kan ske til:DatatilsynetBorgergade 28, 5.1300 København KE-mail: dt@datatilsynet.dk 
 1. Videoovervågning

FormålLyngby stadion er videoovervåget med henblik på at forebygge uroligheder og overtrædelser af ordensreglementet for Lyngby stadion, samt for at kunne dokumentere uroligheder og overtrædelser af ordensreglementet, hvis sådanne alligevel sker.Kategorier af personoplysninger vi behandlerBillede- og videooptagelser. LovhjemmelRetsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger til de nævnte formål er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at forebygge uroligheder og overtrædelser af ordensreglementet og dokumentere sådanne hændelser, hvis de alligevel indtræffer.Modtagere af personoplysningerOplysningerne deles med vores it-leverandører (databehandler), som opbevarer oplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.Oplysningerne kan derudover videregives til:Politiet og klubbens/stadionejers advokater i forbindelse med overtrædelse af ordensreglementet, ogDBU’s disciplinære system ved behandling af disciplinære sager.OpbevaringOplysningerne gemmes som udgangspunkt i op til 30 dage, hvorefter de slettes.Oplysningerne kan dog gemmes længere, hvis det er nødvendigt med henblik på undersøgelse eller dokumentation af konkrete hændelser.
 1. Opdateringer
Lyngby Boldklub evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.Hvis senere ændringerne i væsentlig omfang udvider vores rettigheder til at bruge de oplysninger, som vi allerede har indsamlet fra dig, vil vi give dig besked og give dig et valg om vores fremtidige brug af personoplysningerne. Herudover vil den seneste version af vores privatlivspolitik altid være tilgængelig på vores hjemmeside.
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products